ജനസംഖ്യാകണക്ക്

ജനസംഖ്യാകണക്ക്
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
സെന്‍സസ് 2011 റിപ്പോര്‍ട്ട് 01/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(4 MB)