പത്രക്കുറിപ്പ്

ഫില്‍ട്ടര്‍:
ചിത്രങ്ങളില്ല

ഏറ്റവും പുതിയ വിജ്ഞാപനങ്ങള്‍ / ടെണ്ടറുകള്‍ – 2019 ***

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 25/04/2019

# കൂടുതൽ വിജ്ഞാപനങ്ങള്‍ >> പ്രഖ്യാപനം 2019 • തെരഞ്ഞെടുത്ത പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരുടെ പട്ടിക – Pdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക(1 MB) • 01/03/68 മുതൽ…

കൂടുതല്‍
ചിത്രങ്ങളില്ല

ദേശീയ പാത-47 ഓച്ചിറ-കടമ്പാട്ടുകോണം നാലുവരിപ്പാത വികസന വിജ്ഞാപനമായി

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 04/05/2018

ദേശീയ പാത-47 ഓച്ചിറ-കടമ്പാട്ടുകോണം നാലുവരിപ്പാത വികസന വിജ്ഞാപനം /2018 Pdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക (3MB)

കൂടുതല്‍
ചിത്രങ്ങളില്ല

പുനലൂര്‍-ഇടമണ്‍ ദേശീയ പാത വികസനം; നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 04/05/2018

പുനലൂര്‍-ഇടമണ്‍ ദേശീയ പാത വികസനം – നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ /2018 നോട്ടീസ് & RR പാക്കേജ്   Pdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക (1 MB) ഫോം-4 നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍   Pdf ഡൌണ്‍ലോഡ്…

കൂടുതല്‍
ചിത്രങ്ങളില്ല

കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ സാഗര മൊബൈല്‍ ആപ്പ്‌ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 04/05/2018

മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വിഭാഗത്തിനുമായുള്ള മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ദേശീയ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് സെന്റർ വികസിപ്പിച്ച ‘സാഗര’ മൊബൈൽ ആപ്പ് 28-02-2018 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും ബോട്ട് ഉടമകൾക്കും ഫിഷറീസ്…

കൂടുതല്‍